Legalizacja zbiorników LPG

Badanie okresowe  dla zbiorników LPG posiadających znak TDT  wykonujemy jednorazowo po dziesięcioletnim okresie eksploatacji.  Zakres badania okresowego obejmuje:

  • rewizje zewnętrzną,
  • rewizję wewnętrzną,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową,
  • inne próby i badania (np. pomiar grubości ścianek zbiornika).

Badania doraźne

Badania doraźne wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych:.

Eksploatacyjne – wykonywane na wniosek eksploatującego w przypadku:

  • zagubienia dokumentów od zbiornika LPG
  • zmiany właściciela zbiornika LPG,
  • naprawy, regulacji, wymiany elementów osprzętu zabezpieczającego zbiornika,
    przekroczenia dopuszczalnych parametrów zbiornika,
  • wystąpienia innych okoliczności mogących obniżyć poziom bezpieczeństwa eksploatacji zbiornika.

Poawaryjne lub powypadkowe – związane z niebezpiecznym uszkodzeniem zbiornika lub nieszczęśliwym wypadkiem związanym z jego eksploatacją.

Kontrolne – przeprowadzane w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym.

legalizacja zbiornika lpg
Kontakt

Serwis samochodowy:

Serwis motocyklowy:

Czynne

watch_later

7:00-17:00