fbpx microsoft office 2010 starter freefree windows 10 iot raspberry pi 4 free ark survival evolved free download windows 10 sony vegas pro 12 freefull version 32 bit free autodesk inventor 2016 training free download minecraft java edition for windows 10 pixlr express for windows 10

PROFESJONALNY WARSZTAT W ROZSĄDNYCH CENACH

EuropeGAS Serwis

Auto Serwis Białystok

Badanie okresowe  dla zbiorników LPG posiadających znak TDT  wykonujemy jednorazowo po dziesięcioletnim okresie eksploatacji.  Zakres badania okresowego obejmuje:

  • rewizje zewnętrzną,
  • rewizję wewnętrzną,
  • hydrauliczną próbę ciśnieniową,
  • inne próby i badania (np. pomiar grubości ścianek zbiornika).

Badania doraźne

Badania doraźne wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych:.

Eksploatacyjne – wykonywane na wniosek eksploatującego w przypadku:

  • zagubienia dokumentów od zbiornika LPG
  • zmiany właściciela zbiornika LPG,
  • naprawy, regulacji, wymiany elementów osprzętu zabezpieczającego zbiornika,
    przekroczenia dopuszczalnych parametrów zbiornika,
  • wystąpienia innych okoliczności mogących obniżyć poziom bezpieczeństwa eksploatacji zbiornika.

Poawaryjne lub powypadkowe – związane z niebezpiecznym uszkodzeniem zbiornika lub nieszczęśliwym wypadkiem związanym z jego eksploatacją.

Kontrolne – przeprowadzane w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym.

Legalizacje zbiorników wykonujemy w każdy piątek.
Demontaż zbiorników wykonujemy na bieżąco.